Feestdagen en vrije dagen in Nederland 2023

In dit artikel vertelt School-Holidays.Info je over de feestdagen in Nederland in 2023. U zult ontdekken welke soorten feestdagen er in het land zijn. Wat is het verschil tussen nationale, algemeen erkende en andere feestdagen. Ook schrijven we welke feestdagen voor Nederlanders vrij zijn van werk.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in:

Kenmerken van feestdagen in Nederland

Alle feestdagen in Nederland zijn onder te verdelen in drie categorieën: nationale, algemeen erkende en overige feestdagen. Slechts twee zijn nationale feestdagen, dat zijn Koningsdag en Bevrijdingsdag. De algemeen erkende feestdagen staan ​​beschreven in Algemene termijnenwet van 25 juli 1964. Ze omvatten zowel nationale feestdagen als belangrijke openbare en religieuze feestdagen.

In Nederland is er geen wet die een van de feestdagen vrij van werk definieert. Vrije dagen worden apart voorgeschreven in cao’s. Voor het overgrote deel van de werkgevers zijn het algemeen erkende feestdagen waarop niet gewerkt kan worden, met uitzondering van Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Deze twee feestdagen zijn niet vrije dagen voor iedereen weggelegd.

Algemeen erkende feestdagen worden in arbeidsovereenkomsten meestal gelijkgesteld met zondag en dienovereenkomstig betaald.

Hieronder geven we maandelijks een overzicht van algemeen erkende feestdagen in Nederland. Ook geven we in een apart hoofdstuk aan welke andere dagen in 2023 voor Nederlanders als feestdagen kunnen worden beschouwd.

Algemeen erkende feestdagen en vrije dagen in Nederland 2023

Kalender van algemeen erkende feestdagen. In principe zijn al deze dagen, behalve Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag, voor het overgrote deel van de Nederlanders vrij van werk. Het is vermeldenswaard dat Nederland een land is met een van de kleinste vrije dagen ter wereld.

Januari

1 januari 2023 (zondag) – Nieuwjaarsdag. Feest van de Heilige Moeder van God.

April

7 april 2023 (vrijdag) – Goede Vrijdag. De enige feestdag die in de wet wordt gelijkgesteld met algemeen erkende feestdagen, maar er geen is. Deze feestdag is niet voor alle werkgevers een vrije dag;

9 april 2023 (zondag) – Pasen;

10 april 2023 (maandag) – Paasmaandag;

27 april 2023 (donderdag) – Koningsdag. Een van de twee nationale feestdagen in Nederland. Het wordt momenteel gevierd ter ere van de regerende monarch Willem-Alexander, die werd geboren op 27 april 1967.

Mei

5 mei 2023 (vrijdag) – Bevrijdingsdag. De tweede nationale feestdag van Nederland. Opgedragen aan de bevrijding van het land van de nazi-bezetting op 5 mei 1945. Het wordt jaarlijks gevierd sinds 5 mei 1990, daarvoor werd het gevierd met een interval van vijf jaar. Hierdoor is een situatie ontstaan ​​waarin veel werkgevers deze vrije dag maar eens in de 5 jaar hebben;

18 mei 2023 (donderdag) – Hemelvaart van de Heer;

28 mei 2023 (zondag) – Eerste Pinksterdag;

29 mei 2023 (maandag) – Tweede Pinksterdag.

December

25 december 2023 (maandag) – Kerstavond;

26 december 2023 (dinsdag) – Kerstmis.

Overige feestdagen in Nederland 2023

In Nederland zijn er andere feestdagen, nationale, religieuze en lokale, die op geen enkele manier in de wetgeving worden genoemd, dat wil zeggen, ze zijn niet staatsgebonden. Hieronder is een lijst van hen. Als een feestdag in een bepaalde regio een vrije dag kan zijn, wordt dit tussen haakjes vermeld.

 • 6 januari 2023 (vrijdag) – Driekoningendag. (vrije dag in een deel van Noord-Brabant);
 • 18-21 januari 2023 (zaterdag, zondag, maandag, dinsdag) – Carnaval;
 • 1 april 2023 (zaterdag) – Inname van Den Briel. De verovering van de stad Brielle door de rebellen, die het keerpunt werd van de anti-Spaanse revolutie van 1572 (vrije dag in Brielle);
 • 9 april 2023 (zondag) – Palmzondag;
 • 1 mei 2023 (maandag) – Dag van de Arbeid;
 • 27 mei 2023 (zaterdag) – Luilak, zaterdag voor Pinksteren. Traditionele feestdag in Noord-Holland. Maakt grappen over uitslapers of laatkomers, dus op deze dag is het gebruikelijk om ’s ochtends veel lawaai te maken. Hoe zuidelijker Amsterdam, hoe minder vaak het wordt gevierd;
 • 1 juli 2023 (zaterdag) – Ketikoti. Opgedragen aan de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse kolonie Suriname 1 juli 1863 (vrije dag in Amsterdam);
 • 15 augustus 2023 (dinsdag) – Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria;
 • 28 augustus 2023 (maandag) – Gronings Ontzet. De feestdag is gewijd aan de mislukte belegering van de Nederlandse stad Groningen door de troepen van het Vorstendom Münster in 1672, wat een keerpunt was in de oorlog (vrije dag in Groningen);
 • 19 september 2023 (dinsdag) – Prinsjesdag. Derde dinsdag in september. Op deze dag houdt de koning een traditionele toespraak voor het parlement, waarin hij het beleid van de regering voor het komende jaar schetst (meestal een vrije dag in de scholen van Den Haag);
 • 3 oktober 2023 (dinsdag) – Leidens Ontzet of 3 oktoberfeest. Feestdag in Leiden, jaarlijks gevierd op 3 oktober. Opgedragen aan de bevrijding van de stad van het Spaanse beleg in 1574 (vrije dag in Leiden); 
 • 8 oktober 2023 (zondag) – Alkmaars Ontzet. Opgedragen aan de bevrijding van de stad van de belegering door het Spaanse leger in 1573 tijdens de Tachtigjarige Oorlog (vrije dag in Alkmaar);
 • 31 oktober 2023 (dinsdag) – Halloween;
 • 1 november 2023 (woensdag) – Allerheiligen;
 • 2 november 2023 (donderdag) – Allerzielen;
 • 11 november 2023 (zaterdag) – Sint-Maartensdag (vrije dag in sommige provincies, informeer bij de werkgever).

Uit deze publicatie leerde u de data van feestdagen en vrije dagen in Nederland in 2023. We hopen dat de informatie nuttig voor u was. Vergeet het niet te delen met je vrienden!

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Accept
Политика конфиденциальности